Kradzież pracy przez maszyny
Technologia

Kradzież pracy przez maszyny

W dyskusjach naukowych raz za razem słychać dowody potwierdzające pewnego rodzaju strach o przyszłe losy profesji na świecie. O ile teraz może to nie stanowić jeszcze kłopotu, o tyle za paręnaście lat zalgorytmizowane maszyny mogłyby stanowić w dużym stopniu lepszych pracowników niż inne osoby. W jaki sposób względem tego kreuje się przyszło los dla osób pracujących?

Już wyraża się pogląd, że w nieodległej perspektywie zaniknie nawet kilkadziesiąt zawodów. Praca realizowana przez człowieka zastąpiona będzie pracą robotów. Największe ryzyko obejmuje bez wątpienia te zawody, jakie nie potrzebują wysokich kwalifikacji. Osoby zarządzające przedsiębiorstwami, opierającymi się na pracy fizycznej pracowników, niespiesznie wprowadzają do powszechnej działalności maszyny. Warto podkreślić, czemu podejście to jest tak opłacalne dla szefów.

Wydaje się, iż używanie robotów w pracy jest niezwykle drogie. To prawda, jednakże należy zaznaczyć, iż zainwestowanie w to zdoła w szybki sposób opłacić się, bowiem efektywności robota nie można porównać z wydajnością człowieka. Maszyna nie musi mieć dni wolnych, także nie przechodzi chorób, pracuje z tym samym poziomem wydajnością przez 24h. To właśnie z takich powodów praca robotów może być zagrożeniem dla osób pracujących na niewysokichmało wymagających stanowiskach w tym sensie, że ci nie mogliby zdobyć pracy.

W ostatnim czasie donośnie mówiło się o sugestii opodatkowania maszyn, dlatego że mogłoby to w jakiś sposób zwolnić ekspansję robotów. Znajduje to swych zwolenników oraz oponentów, jednak akcentuje pewien podstawowy aspekt – automaty będą wykorzystywane coraz bardziej w różnego typu pracach i przez menedżerów zajmujących się np. przemysłem.

Trzeba podkreślić, iż człowiek nie będzie podmieniony w stu procentach przez maszyny. Przez cały czas będzie poszukiwana doświadczona osoba do ich obsługi oraz monitorowania, tak więc nie jest tak, iż pozanikają zawody w ogóle. Zwraca się uwagę także, iż za jakiś czas ludzkości wystarczy w zupełności 4-godzinny dzień pracy, jako że zdecydowana większość akcji wykonywana będzie przez nowoczesne technologicznie maszyny.

Post Comment