Z jakich produktów do budowy dróg korzystają firmy budownictwa drogowego?
Budownictwo

Z jakich produktów do budowy dróg korzystają firmy budownictwa drogowego?

W dzisiejszym budownictwie drogowym powszechnie wykorzystywane są różnego rodzaju taśmy, pasty oraz masy. Ich wysoka jakość powinna być priorytetem – gwarantuje wysoką jakość nawierzchni przez długi czas.

Z roku na rok stan polskich dróg się poprawia. Do ich budowy wykorzystywane są materiały wysokiej jakości, co skutkuje większą odpornością powierzchni na eksploatację czy warunki atmosferyczne. Jeszcze do niedawna różne firmy używały tańszych zamienników, co owocowało tym, że jeszcze przed oddaniem drogi do użytku publicznego zdążyła ona już stracić na jakości. Warto zatem wiedzieć, z jakich oryginalnych produktów o wysokiej jakości korzystają przedsiębiorstwa zajmujące się budownictwem drogowym.

Pasty i taśmy

Przede wszystkim powinniśmy rozróżnić produkty ze względu na ich zastosowanie. Znaczna ich część służyć będzie wyłącznie budowie dróg, inne zaś wykorzystywane będą podczas naprawy powierzchni. Do kategorii tych pierwszych należą między innymi taśmy dylatacyjne, pasty-kleje do spoin czy chociażby asfalt na zimno.

Taśmy dylatacyjne wykorzystuje się do stworzenia połączeń w nawierzchniach asfaltowych. Tego rodzaju produkty w trwały sposób uszczelniają powierzchnię, dzięki czemu staje się ona znacznie odporniejsza na eksploatację i atmosferyczne warunki. Warto również podkreślić, że taśmy dylatacyjne wypełniają wyfrezowania oraz są w stanie łączyć różne rodzaje nawierzchni – na przykład asfaltową z betonową lub asfalt z krawężnikami czy ściekowymi rynnami.

Do różnego rodzaju uszczelniania używa się również past-klejów do spoin, które posiadają bardzo podobne funkcje jak taśmy dylatacyjne. Pasty te są w stanie łączyć nawierzchnię z takimi prefabrykatami jak na przykład krawężniki. Warto w tym miejscu podkreślić, że pasty-kleje stosowane są praktycznie w tych samych miejscach co taśmy dylatacyjne, z wyłączeniem połączeń z różnego rodzaju stalowymi elementami nawierzchni.

Masy

Nie można również zapomnieć o tym, co stanowi podstawę budowy dróg – masach. W ofertach firm zajmujących się budownictwem drogowym dostępne są między innymi masy zalewowe do szczelin, w dwóch typach: N1 oraz N2, nieznacznie różniących się od siebie specyfikacją. Tego rodzaju mas używa się między innymi do wypełniania różnego rodzaju połączeń asfaltu z nawierzchniami innego rodzaju oraz uszczelniania pęknięć czy szwów.

Masy te powstają na bazie modyfikowanych polimerami asfaltów. Dzięki temu mogą być przeznaczone do wypełniania różnego rodzaju pęknięć, szczelin, fug czy tak zwanych przerw dylatacyjnych.

Podsumowując – opisane powyżej produkty znajdują zastosowanie podczas procesu budowy dróg. Stosowanie wysokiej jakości produktów, które jednocześnie wpływają na jakość całej jezdni oraz jej odporność na warunki atmosferyczne i eksploatacje, ma bardzo duże znaczenie. Dokładniejsza specyfika omówionych produktów wyjaśni, w jaki sposób przygotowuje się je do budowy dróg oraz pokaże wszelkiego rodzaju normy jakościowe.

Post Comment