Dobry gospodarz lepiej dba o drogi
Budownictwo

Dobry gospodarz lepiej dba o drogi

Powszechnie panuje opinia, że polskie drogi są fatalne. Do końca z tą opinią zgodzić się jednak nie można. Stan dróg w ostatnich latach zdecydowanie się poprawił. Jakość dróg w dużej mierze zależy też od tego, kto jest zarządcą drogi. Od 1999 r. drogami zarządzają różne podmioty, a nie jak kiedyś gminy i specjalne służby drogowe.

Najważniejsze drogi główne, zwane krajowymi, oraz autostrady to domena Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Stan tych dróg zwykle jest dobry, a nawet bardzo dobry. Nic dziwnego, gdyż są to drogi łączone najważniejsze metropolie kraju. Dlatego dba się o nie w sposób szczególny. Dotyczy to także zimowego utrzymania dróg.

Niższą kategorią dróg są drogi wojewódzkie. Tymi zarządza marszałek województwa. A ponieważ ilość pieniędzy przeznaczana na drogi zależy w dużej mierze od zasobności województwa, stan dróg w poszczególnych województwach może się znacznie różnić. Jednak przyznać trzeba, że większość województw o swoje drogi dba. Coraz częściej też zdarza się, że bieżące naprawy i zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich są przekazywane powiatom. To zdecydowanie przyspiesza tempo napraw, szczególnie szkód, które powstały w zimie.

Następnym zarządcą dróg jest starosta powiatowy. Zajmuje się on drogami w swoim powiecie. Tu bywa bardzo różnie. W niektórych powiatach drogi są równe jak stół, a dziury łatane na bieżąco. W innych dziury pozostałe po zimowych mrozach powiększają się przez kolejne lata. Nie można wszystkiego zrzucać na brak pieniędzy, bo na utrzymanie dróg powiaty otrzymują od państwa subwencję drogową. Niestety, często się zdarza, że środki te nie są wystarczające i powiat musi dopłacać z własnych pieniędzy (co oznacza, że mniej pieniędzy zostanie wydanych na inne cele, np. oświatowe czy na szpital). A bywa i tak, że pieniędzy może i by wystarczyło, ale powiat część z nich przeznacza na inne cele. Przypomnieć trzeba, że poza dotacjami i subwencjami powiat nie ma właściwie własnych dochodów.

Takie dochody ma natomiast gmina, która administruje drogami gminnymi. Jeśli gmina ma szczęście i trafiła na dobrego gospodarza, to drogi gminne są zwykle w bardzo dobrym stanie. Jednak większość gmin także boryka się z trudnościami finansowymi.

Samorządy mogą się też ubiegać o środki unijne, które zostaną wykorzystane na poprawę struktury drogowej. Do tej pory z tych środków wyremontowano sporo dróg wszystkich kategorii. Najważniejsze jest jednak bieżące utrzymanie dróg. Dotyczy to nie tylko łatania dziur, ale także dbanie o stan poboczy, oznakowania pionowego i poziomego oraz, o czym się często zapomina, o stan rowów przydrożnych.

Więcej informacji o stanie dróg jak i możliwość ich naprawy znajdą Państwo na stronie czd.com.pl gdzie redakcja portalu serdecznie zaprasza

Post Comment