Dla wielu osób odpowiednia motywacja, dzięki której będą mogli wprowadzić do swojego życia sport i zdrowe nawyki żywieniowe, jest bardzo trudna. Jednocześnie to ona ma niemalże największy wpływ na sukces…

Mieszkańcy Polski coraz częściej objawiają tendencję do nadmiernego tycia, co zauważalne jest już od lat wśród krajów bardziej rozwiniętych. Główną winą za taki stan rzeczy należy obarczyć żywność przetworzoną, po którą…